-39%
1,350,000 

FREE SHIP khi chuyển khoản trước

-50%
1,250,000 

FREE SHIP khi chuyển khoản trước