1041A046-100 (Trắng/42.5)

1,450,000 VND

Mã: 104-TR-42.5