918194-010 (Đen logo trắng/42)

1,380,000 VND

Mã: 903-DLT-42