B37312 (Đen logo trắng/40)

1,580,000 VND

Mã: B36-DLT-40