BS8575 (Xanh xám đế trắng đỏ/40)

VND

Mã: B31-XXDTD-40