EG7693 (Xám sọc đen/42)

2,350,000 VND

Mã: E43-XSD-42