G26295 (Tennis Adidas trắng sọc xanh/422/3)

2,350,000 VND

Mã: G01-TATSX-422/3