G26295 (Tennis Adidas trắng sọc xanh/431/3)

2,350,000 VND

Mã: G01-TATSX-431/3