G26295 (Tennis Adidas trắng sọc xanh/442/3)

2,350,000 VND

Mã: G01-TATSX-442/3