G28859 (Adizero Boston xanh sọc vàng/402/3)

1,380,000 VND

Mã: G07-ABXSV-402/3