G28859 (Adizero Boston xanh sọc vàng/411/3)

1,380,000 VND

Mã: G07-ABXSV-411/3