G28859 (Adizero Boston xanh sọc vàng/422/3)

1,380,000 VND

Mã: G07-ABXSV-422/3