G26295 (Tennis Adidas trắng sọc xanh/42)

2,350,000