Tag Archives: Adidas Boot

Adidas Boot kết hợp sandal của Craig Green

Adidas Boot lai sandal

Adidas Boot kết hợp sandal vừa được giới thiệu bởi Craig Green. Trở lại vào tháng 10 năm 2020, nhà thiết kế người Anh đã giới thiệu bộ sưu tập Xuân / Hè 2021 được giới thiệu là “tốt nhất cho đến nay”. Trong bộ sưu tập này không chỉ có các phiên bản giày […]