1,990,000 

Tặng 1 Đôi Tất + FREE SHIP khi chuyển khoản trước